Meld

Vuurwerk overlast

in Zeist

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elk jaar lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers is voorbijganger.

Jaarlijks moeten miljoenen kilo's afval worden opgeruimd. Alle schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook veel geld.‬‪

Partij voor de Dieren is voor verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol. Het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten voor een verbod.

Middels het meldpunt willen we laten zien hoeveel mensen zich storen aan de harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk. ‬

Partij voor de Dieren wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Helder en duidelijk!

Goede voornemens voor 2022? Word lid van de Partij voor de Dieren www.partijvoordedieren.nl/wordlid